תחומי עיסוק


מיחזור ופינוי אריזות – שהכילו חומ"ס (חומרים מסוכנים) ובין אם לאו .
ג'ריקנים. חביות פלסטיק ומתכת. קוביות 1000 ליטר. אריזות זכוכית למיניהם
שקי ענק (ביגבג). משטחים מעץ. פסולת ניילון ושרינק , אפשרות לגריסה והשמדת מוצרים.


הובלת חומ"ס (חומרים מסוכנים).

 

הקמת עמדות מיחזור במפעלים.


קניה ומכירה של חומרי מיחזור השונים.