אישורים – רישיון ת.מ.י.ר

Permit-toxins

"היתר רעלים" – מטעם המשרד להגנת הסביבה, ענף חומרים מסוכנים.


——————————-
Kablan

"רשיון קבלן" – רשיון איסוף פסולת אריזות מבית העסק. אישור מטעם ת.מ.י.ר – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל


——————————-
ISO

ISO – 9001 – 2008 אישור מטעם IQC


——————————-
manager

אישור מנהל – אישור לטיפול בפסולת מסוכנת . מטעם המשרד להגנת הסביבה.


——————————-
Store

רשיון עסק – מטעם עיריית חיפה .


——————————-